sağcılık | muhalif sözlük
kayıt


sağcılık

 1. 1
  fransız devrimi ile literatüre giren sağ ve sol kavramlarından sağ'ın tarafgirliği. merkezden en marjinal noktaya kadar farklı tiplere sahip olsa da, tüm yelpaze içinde devletçi, liberal, kapitalist, muhafazakar, gelenekçi, komünizm karşıtı, çoğunluk dinini destekleyici vb. karakteristik özellikler barındıran siyasi akımdır. sosyal eşitsizliğin doğal ve mutlak olduğunu savunur. asker ve polisin temel direk oldukları akımdır ayrıca.

  şahsi kanaatime göre riya, kibir, iki yüzlülük, takiyye, sahtekarlık, sömürü, rant, tevil vb. özellikleri bünyesinde barındırır. netekim sağcı siyasetçilerin bu ülkede yaptıkları unutulmamıştır. demirel, özal, erdoğan gibi merkez sağ olarak konumlanmış figürler ve idare tarzları malumdur. tabi unutmadan belirtmek gerekir ki, merkez sağ, aşırı sağ vb. dallar birbirinden oldukça farklıdır ve ne var ki temeldeki felsefeleri aşağı yukarı aynıdır.

  sağcılık kapitalizme, faşizme ve emperyalizme karşı olduğunu savunur, büyük bir yalandır. makul seviyede kapitalist, gerektiği yerde faşist ve olabildiğince emperyalist olmak sağcılığın ruhunda vardır. vatan, millet, din, ekonomi, kalkınma, adalet, özgürlük, refah, demokrasi, demokrasi, demokrasi ve demokrasi gibi kavramları afyon olarak kullanır, bunlarla kitleleri uyuşturur, kontrol eder, makul vatandaş tipi yaratır ve böyle olmayan herkesi bu terimler ekseninde itham eder. dinsiz, vatan haini, millet düşmanı, adalet düşmanı, demokrasi düşmanı, darbeci vs.

  milliyetçiliği komünizme karşı bir anti-tez olarak dünya piyasasına pazarlamış ve milliyetçiliğin içini böylelikle boşaltmış, onu pasifize etmiş, anlamsızlaştırmıştır. sağcılık her ne kadar halkçı söylemler üretse de, bunun felsefi bir alt yapısı yoktur. çünkü sağcılık hiyerarşi ister, bunun için de sınıflar şarttır. itaat-biat kültürü ancak bu şekilde tesis edilebilir, edilmelidir. eğitim terimleriyle, girdi ya da süreç değil, ürün odaklı bir siyasi akımdır. dolayısıyla emek, alın teri, hak, gayret vs. den ziyade mal, netice, sonuç önemlidir.

  günümüz dünyasında kalıplarla tarif edilmenin, kalıplara sıkışmanın abesle iştigal olduğu gerçeğiyle ben sağcıyım diyen çıkar mı bilemem, ama ben sağcı değilim, bunu biliyorum*.
  #34827 galiyev | 6 yıl önce
   
 2. tümünü gör